Strategisch Adviseur Informatiebeheer en Recordmanagement – Gemeente Ede – Ede

 • Ede

Gemeente Ede

Strategisch Adviseur Informatiebeheer en Recordmanagement, een echte smaakmaker

Als Strategisch Adviseur Informatiebeheer en Recordmanagement vervul je een cruciale rol als verbindende schakel tussen tactisch en strategisch niveau binnen de organisatie gericht op de beheersbaarheid van informatie. Je bent de gesprekspartner in de samenwerking met proceseigenaren, ICT adviseurs en applicatiebeheerders. Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van informatie- en recordmanagement, waarbij je relevante wetgeving vertaalt in praktisch uitvoerbare uitvoeringskaders en beleid voor de organisatie met oog voor de concernkaders op het gebied van informatisering en haalbare ambities.

Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op informatiebeheer op strategisch niveau en zorgt vervolgens dat de resultaten worden bereikt. Je kan meekomen op het snelgroeiende en ook sterk verbreedde juridische terrein in relatie tot de Archiefwet waarop informatiebeheer zich bevindt. Je ondersteunt en adviseert over het organiseren en verbeteren van informatiebeheer en geeft invulling aan het strategische beleid en kwaliteitsmanagement voor informatie- en recordmanagement van de gemeente. Zo ondersteun en adviseer je het management over diverse scenario’s voor effectief informatiemanagement en zorgt zelf voor de implementatie hiervan, in nauwe samenwerking en afstemming met jouw collega’s en andere organisatieonderdelen. Dit alles met als doel een transparante informatiehuishouding te realiseren en bij te dragen aan een open overheid in de gemeente Ede. Met jouw expertise en inzet draag je bij aan een efficiënte en transparante informatiehuishouding die voldoet aan wettelijke normen en bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 36 uur per week ben je als doelgerichte Strategisch Adviseur Informatiebeheer en Recordmanagement verantwoordelijk voor:

 • het adviseren over beheervraagstukken op het terrein van de informatiehuishouding van de gemeente Ede, waarbij je richtlijnen opstelt en advies geeft om de toegankelijkheid en kwaliteit van informatie te waarborgen. Met jouw inzicht pas je archiving by design toe waar nodig;
 • het analyseren van problemen, signaleren van risico’s en kansen en doet waar nodig verbetervoorstellen;
 • het beoordelen van de status van de informatiehuishouding, advies geven aan decentrale eenheden voor informatie- en recordmanagement;
 • ontwikkelen van een educatief programma voor voortdurende professionalisering op het gebied van informatie- en recordmanagement;
 • de implementatie van beleids- en beheersinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering;
 • het vertalen van relevante ontwikkelingen en wetgeving naar (beleids)voorstellen en uitvoering, daarbij hoort ook het ontwikkelen en formuleren van beleid en het adviseren over beleidsvraagstukken en processen;
 • zorgdragen voor de doorontwikkeling van het recordmanagement;
 • het aanspreekpunt/vraagbaak voor de recordmanager, zodat hij/zij geholpen wordt met de ingewikkelde vraagstukken;
 • het ontwikkelen van informatiebeheerplannen (IBP) voor elke afdeling, waarbij een cyclus van voortdurende verbetering wordt toegepast;
 • het coördineren van de inhoudelijke werkzaamheden van de recordmanagers en inhoudelijke aan- en bijsturing;
 • de inrichting en uitvoering van het kwaliteitssysteem informatiebeheer. Denk o.a. aan het opstellen, optimaliseren en actueel houden van werkwijzen, procedures en procesbeschrijvingen. Daarbij hoort ook het waarborgen van de kwaliteit van informatiebeheer;
 • het actief meewerken aan het beschrijven van processen, procedures en rollen binnen de archiefdienst, inclusief het definiëren en implementeren van rollen zoals metadata-, service-, product- en toepassingsbeheerder. Deze rollen zijn essentieel voor het vervangingsproces en de inrichting/uitvoering van de digitale beheeromgeving;
 • deelname aan projecten en organisatie brede programma’s, waaronder het programma Wet open overheid;
 • het inrichten van een beheeromgeving voor duurzaam toegankelijk en geordend bewaren van informatie.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: