Portefeuillemanager Vastgoed – Gemeente Ede – Ede

 • Ede

Gemeente Ede

Portefeuillemanager Vastgoed, een echte regisseur

Je bent een ervaren vastgoedprofessional die de ambitie heeft om onze diverse vastgoedportefeuille efficiënt en optimaal te beheren. Je bent een centrale spil voor een deel van deze portefeuille waarvoor je de portefeuillestrategie opstelt. Jij voert regie op complexe vastgoedbeheerprojecten, voert onderhandelingen met maatschappelijke instellingen en bedrijven en coördineert het opstellen van opstal,-, huur-, en erfpachtovereenkomsten. Dit gaat van kleine transacties tot grootschalige miljoenenprojecten. Je hebt een duidelijke visie op en een beeld bij ontwikkelingen in het maatschappelijk vastgoed. Daarmee adviseer je beleidsmedewerkers, het management en de wethouder. Je werkt in een team samen met je collega portefeuillemanagers, technisch adviseurs, financieel adviseurs en juridisch adviseurs. Dit alles doen we op een open, eenduidige, transparante en proactieve manier. En dat maakt deze functie nou net zo leuk, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners.

Voor 28 tot 36 uur per week ben je als portefeuillemanager Vastgoed bezig met het:

 • efficiënt beheren van de gebouwen in jouw deelportefeuille door het verkopen van het niet courant gemeentelijke vastgoed, het voorkomen van leegstand in de portefeuille, het verbeteren van de vastgoedexploitaties, het efficiënt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed en het professionaliseren van het vastgoedmanagement.
 • vertalen van de vastgoedstrategie, door adviezen over de vastgoedportefeuille uit te werken en te presenteren aan het management en bestuur. Het doel is het organiseren van een zo optimaal mogelijke portefeuille met de juiste balans tussen maatschappelijke belangen en financiële middelen.
 • analyseren van vraag en aanbod en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
 • signaleren van knelpunten in je deelportefeuille en het benoemen van oplossingsrichtingen.
 • signaleren van knelpunten in processen en beleidsuitgangspunten waarbij je zorgt voor de afstemming met andere beleidsafdelingen en collega’s op de vastgoedafdeling.
 • sturen en regie voeren op nieuwbouw, duurzaamheid of renovatieprojecten in jouw portefeuille als ambtelijk opdrachtgever.
 • analyseren van resultaten van de benchmark maatschappelijk vastgoed. Op basis van deze resultaten optimaliseer je de vastgoedstrategie.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: