Organisatieadviseur – Flexintens – Ede

  • Ede

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 13-02-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving

Voor de Gemeente Ede is FlexIntens op zoek naar een Organisatieadviseur voor 16 tot 36 uur per week.De gemeente Ede is volop in ontwikkeling en werkt aan de verandering en verbetering van de organisatie, met als doel in te spelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. We streven naar een wendbare en weerbare organisatie waarin maatschappelijke opgaven centraal staan. Het programma “Ede in Beweging” geeft richting aan deze veranderingen en ondersteunt organisatieonderdelen in hun ontwikkeling. Kernpunten van de beweging: de bedoeling centraal, verantwoordelijkheid nemen vanuit je rol, en integraal samenwerken. Dit heeft o.a. geleid tot een nieuw sturingsmodel. Naast de lijnsturing, hebben ook keten- en horizontale sturing een plek gekregen. We passen onze inrichtingsprincipes zodanig aan dat deze passen bij een gemeente van onze omvang en positie met complexe vraagstukken.

Als organisatieadviseur ondersteun je tijdelijk afdelingsmanagers en directie bij de ontwikkeling van hun organisatieonderdelen. Wij zoeken een structurele ondersteuning maar hebben tot die tijd behoefte aan een tijdelijke organisatieadviseur. Jouw functie bestaat uit twee hoofdtaken, namelijk het organiseren en richting geven aan het ontwikkelproces van het organisatieonderdeel, en adviseren over veranderingsprocessen en sturingsmechanismen om een succesvolle implementatie te garanderen en de beoogde resultaten te behalen.Verantwoordelijken

Begeleiden van de ontwikkeling van organisatieonderdelen, aan de hand van het nieuwe sturingsmodel en volgens de inrichtingsprincipes. Je ondersteunt de opdrachtnemende manager door regie te voeren, een realistisch tijdspad te maken en inhoudelijk te adviseren over zowel structuur als de veranderkundige aspecten van organisatieontwikkeling. Denk aan: ordenen en inrichten van werk, vormgeven van functies, sturingsvraagstukken, inrichten van sturing en monitoren van doelstellingen. helpen van het managementteam bij het bereiken van eenheid in taal, richting en tempo, en medewerkers mee te nemen en ondersteunen in de verandering die de organisatieontwikkeling van hen vraagt. concretiseren van gewenste samenwerkingsmethoden tussen medewerkers, teams en/of afdelingen. coördineren van afstemming met andere organisatieonderdelen en begeleiden van formele besluitvorming, inclusief concerndirectie en OR-traject. twee grote opdrachten, het ondersteunen van de directeuren Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein bij de ontwikkeling van deze organisatieonderdelen. Je fungeert als sparringpartner, neemt de regie en geeft vorm aan interventiesFunctie-eisen

Eisen:

  1. Minimaal 3 jaar ervaring met advisering over organisatie-inrichting
  2. Bachelor of Master studie Bestuurskunde of Organisatiewetenschap afgerond
  3. Minimaal 3 jaar ervaring met advisering over veranderkunde
  4. Ervaring als organisatieadviseur bij een overheidsinstantie

Wensen:

  1. Vanuit een adviseursfunctie ervaring met het begeleiden van en regievoeren op de ontwikkeling van organisatieonderdelen, aan de hand van een nieuw sturingsmodel
  2. Ervaring bij een 100.000 plus gemeenten
  3. Ervaring met advisering over sturingsvraagstukkenArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: