Manager Sociaal Teams en Jeugd – Gemeente Ede – Ede

  • Ede

Gemeente Ede

Manager Sociaal Teams en Jeugd, een echte smaakmaker

In de bruisende gemeente Ede, smaakmaker van de Veluwe, biedt de rol van manager Sociaal Teams en Jeugd een unieke kans om jouw leiderschap te tonen. Hier beweeg je mee met het dynamische sociaal domein en draag je bij aan de integrale, samenhangende en slagvaardige aanpak van complexe vraagstukken, zowel lokaal als regionaal. Op dit moment zijn we bezig met de uitvoering van de Hervormingsagenda, aan de slag gegaan met de vorming van een GR voor de inkoop van jeugdzorg, werken we met integrale teams en lopen we voorop in data en regionale samenwerking.

Als manager maak je het verschil door samen met het managementteam de doorontwikkeling te sturen, verbindingen te leggen binnen en buiten de organisatie, en te bouwen aan een toekomstbestendig sociaal beleid. Waarom hier? Omdat je niet alleen een afdeling leidt, maar een cruciale rol speelt in de maatschappelijke ontwikkelingen van een gemeente die continu vooruit kijkt en beweegt. In jouw adviesrol weet je omgevingsfactoren en belangen op een weegschaal te leggen, zonder de cruciale verbinding met de teams te verliezen. Met jouw strategische positie in het managementteam, onderhoud je korte lijnen met de concerndirectie en het college van B&W. Plezierig en doelgericht informeer je hen, neem je hen mee in de realisatie van doelen en opgaven en fungeer je als stevig klankbord voor andere afdelingen in de keten.

Jouw enthousiasme voor het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking binnen de gemeente is aanstekelijk. Jij ziet het als een prachtige uitdaging om eenduidigheid vanuit visie en werkprocessen te creëren, terwijl je persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel houdt. Je stuurt op cluster brede samenhang, samenwerking, resultaat, en integraliteit, zowel binnen de afdeling als het sociaal domein.

Als drijvende kracht achter de afdeling Sociaal Teams en Jeugd ben jij de smaakmaker die gemeente Ede nóg aantrekkelijker maakt. In deze rol leg je moeiteloos dwarsverbanden in een complex werkveld. Met jouw uitgebreide netwerk binnen de (jeugd)zorg breng je interne- en externe partijen aan één tafel. Jij bent de verbindende factor die gemeente Ede een onmiskenbare smaak geeft. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 36 uur per week ben je als manager bezig met:

  • Inspireren en leiding geven aan 3 teamleiders (3 FTE), 5 gedragswetenschappers en 10 medewerkers Leerlingzaken (9,76 FTE). De totale afdeling bestaat uit een gedreven team van ongeveer 62 FTE. Samen vormen jullie een krachtige eenheid die vooroploopt in het sociaal domein.
  • vormgeven aan de toekomst met een strategische bijdrage aan de visie en samenhang in het sociaal domein. Samen met jouw team vertaal je deze visie naar concrete afdelingsresultaten, acties en effectief handelen. Jullie zijn de pioniers die de koers bepalen.
  • Jouw focus ligt op het creëren van een omgeving waarin je collega’s het beste uit zichzelf halen en zich voortdurend blijven ontwikkelen.
  • In je rol als manager STJ ben je verantwoordelijk om samen met de beleid en financiën binnen de gestelde financiële kaders op jeugd te blijven. Dit doe je mede door het versterken van de samenwerking (lokaal als regionaal). Je bent in staat om in korte tijd een intern en extern netwerk op te bouwen, waarbij je zorgt voor prioritering, binding en verbindingen. Jij bent de bruggenbouwer die de krachten bundelt voor gezamenlijk succes.
  • blijven vooroplopen door het volgen en slim inspelen op de nieuwste (markt)ontwikkelingen waaronder de Hervormingsagenda Jeugd maar ook breed in het sociaal domein.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: