Management Associate – Projob B.V. – Ede

  • Ede

Projob B.V.

Bedrijfsomschrijving

Dit bedrijf omvat een breed portfolio vangeautomatiseerde voetgangers-, industriële en residentiële deuren,docksystemen en hier werken meer dan 300 collega’s aan verkoop,installatie, service en onderhoud van diverse automatische deuren.Of je nu door een automatische deur bent gelopen, in een hotel hebtovernacht, of door de paspoortcontrole bent gegaan, de kans isgroot dat je gebruik hebt gemaakt van één van deze producten ofdiensten. Dankzij deze automatische deuren worden elke dagmiljarden mensen geholpen door zich moeiteloos te bewegen in eenwereld die veiliger en toegankelijker is. Ze zijn hier expert alshet gaat om alle facetten rondom geautomatiseerde deuren, variërendvan mechanische en digitale sloten, cilinders, sleutels, tags totveiligheidsdeuren. Ze bieden betrouwbare huisbeveiliging engeavanceerde biometrische technologie voor diverse sectoren,waaronder bedrijven, overheden, luchthavens, ziekenhuizen, scholenen meer. De organisatie is gebaseerd op drie kernwaarden:Empowerment, Innovatie en Integriteit, wat betekent vrijheid,verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden, opkomen voor hetjuiste en onderlinge steun. Onderdeel hiervan zijn betekent deeluitmaken van een dynamisch team en innovatieve oplossingenontwikkelen die het leven van hun klantenverbeteren.

Functieomschrijving

Ben jij klaar voor een internationaal avontuur waarinjouw analytische talenten en technologische passie samenkomen alsManagement Associate in Ede? Hier krijg je de unieke kans om directjouw stempel te drukken met innovatieve ideeën en jouw natuurlijkeleiderschap. Word onderdeel van een warme, innovatieve omgevingwaar jouw groei en ontwikkeling centraal staan, en groei door naareen sleutelpositie in de organisatie. Met internationale ervaringen een ondersteunend team wacht hier een opwindende carrière opjou. Doe mee en laat jouw reis naar succes beginnen!

Jouw baan als ManagementAssociate
Als Management Associate duikje meteen in het diepe, waarbij je jouw passie voor techniek enanalytisch denkvermogen samenbrengt om hier krachtige strategieënte ontwikkelen. Je krijgt de kans om de regie te pakken met jeeigen projecten terwijl je nauw samenwerkt met topmentoren binnendeze organisatie. Een eerder projecten was het moderniseren van hetverouderde urenregistratiesysteem, waardoor het efficiënter engebruiksvriendelijker werd. Deze samenwerking is jouw springplankom je leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen en jouw stempelte drukken op de toekomst van dit technische bedrijf.

Jouw Werkplek
Jekrijgt hier niet alleen de kans om te groeien, maar ook om jezelfte zijn. De cultuur staat bekend om haar innovatieve geest enuitdagende projecten, maar vooral om de warme en persoonlijke sfeerwaarin je je direct thuis zult voelen. Of het nu gaat om het bouwenaan het team of om bijeenkomsten, er wordt veel waarde gehecht aanjouw groei en welzijn binnen een warme, positieve en persoonlijkeomgeving. Als Management Associate ga je meteen aan de slag metjouw eigen projecten, waardoor je direct impact gaat maken met jouworiginele ideeën en bijdragen aan innovatie. Je wordt hier volledigondersteund op je weg naar een positie binnen het management, endaarbij wordt er veel tijd besteed aan het versterken van deteamgeest met regelmatige personeelsuitjes enactiviteiten. 

Heb je het inje?
Jij blinkt uit als het gaat omanalytisch denken en je voelt je thuis in een dynamische omgeving.Je hebt de drive om te blijven verbeteren, en leiderschap zit injouw DNA. Jouw passie voor technologie, enthousiasme en vlottecommunicatie maken jou een mooie toevoeging aan het team. Jebeschikt over:

  • een afgerondeWO-opleiding.
  • een sterke affiniteit mettechnologie.
  • uitstekende beheersing van hetNederlands en een goede kennis van het Engels.

Wat krijg je ervoorterug?

  • tot €2750,-bruto per maand.
  • 40 vakantiedagen.
  • de vrijheid om je stempel op jouw projecten tedrukken.
  • een warme, open en informele werkplekdie bekend staat om innovatie en succes, en veel waarde hecht aancollegialiteit. 
  • stimulerendewerkomgeving en internationale ervaring met tal vanontwikkelingsmogelijkheden.
  • een plek in eenorganisatie die waarde hecht aan integriteit, innovatie,klantgerichtheid en duurzaamheid.

Lees hier meer

Deel deze vacature: