Leden commissie voor de bezwaarschriften – Gemeente Ede – Ede

  • Ede

Gemeente Ede

Wat ga je doen?

De commissie is verantwoordelijk voor het uitbrengen van adviezen over ontvangen bezwaarschriften en toetst de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen besluiten. De commissie doet dit op basis van het bezwarendossier en hetgeen betrokkenen tijdens de hoorzitting inbrengen. Vervolgens gaat het advies naar het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester. Wij zoeken leden voor kamer 1 en daar gaat het voornamelijk om bezwaarschriften op het gebied van de Omgevingswet, de Apv, Wet Open Overheid, subsidies en privacywetgeving.

De commissie houdt hoorzittingen op de dinsdagavond en op de vrijdag. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften woont ieder lid gemiddeld eens per drie weken een zitting bij. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Alle leden worden tevens benoemd als plaatsvervangend voorzitter.

Lees hier meer

Deel deze vacature: