Juridisch adviseur (sociaal domein) – Gemeente Ede – Ede

 • Ede

Gemeente Ede

Juridisch adviseur (sociaal domein), een echte smaakmaker

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met onderwerpen die onze inwoners raken. Je verleent juridische ondersteuning en adviseert de collega’s van beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving (met name toezicht en handhaving, goed verhuuderschap en privacythema’s), jurisprudentie, beleidsregels, werkprocessen, samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners.

Je maakt onderdeel uit van een team juridische medewerkers binnen de afdeling. Dit zijn in totaal vijf collega’s die juridische ondersteuning bieden aan de afdelingen in het sociaal domein. De juridische collega’s werken veelal met elkaar samen en ondersteunen en vervangen elkaar bij taken. Ieder heeft kerntaken (specifiek aandachtsgebied) en generieke taken. Voor 24-32 uur per week ben je als juridisch adviseur bezig met het:

 • Ontwikkelen en onderhouden van juridisch correcte en praktisch bruikbare kaders voor toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015.
 • Ontwikkelen en onderhouden van juridisch correcte en praktische bruikbare kaders voor toezicht en handhaving binnen de Wet goed verhuurderschap.
 • Opdracht geven aan de toezichthouder om een kwaliteits-of rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren en toezien op openbaarmaking van toezichtrapporten.
 • Adviseren over en uitvoeren van handhavingsmaatregelingen.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar-en beroepsprocedures.
 • Onderhouden van contacten met de contractmanagers en met de afdelingen beleid en inkoop voor een consistent handelen wat betreft kwaliteitseisen.
 • Signaleren van ontwikkelingen op deze terreinen en deze vertalen naar praktijkgerichte informatie die benut kan worden bij een integrale afweging (met impact voor bewoner en organisaties).
 • Ondersteunen bij privacyvraagstukken binnen het sociaal domein.
 • Adviseren en ondersteunen van beleidsadviseurs bij het ontwikkelen van beleid en doorvoeren van wetswijzigingen.
 • Signaleren van risico’s en opstellen verbeterpunten of alternatieve oplossingen vanuit juridisch oogpunt.
 • (On)gevraagd adviseren van het management.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: