Gedragswetenschapper / Orthopedagoog – Gemeente Ede – Ede

 • Ede

Gemeente Ede

Gedragswetenschapper, een echte smaakmaker

Als gedragswetenschapper speel je een actieve rol in het bereiken van de doelen van de afdeling Sociaal Teams en Jeugd en draag je bij aan de voortdurende ontwikkeling ervan. Je biedt als gedragswetenschapper werkbegeleiding aan jeugd- en volwassenmedewerkers binnen de teams, waarbij je advies geeft, coacht en meedenkt over mogelijke vervolgstappen voor je collega’s. Je richt je voornamelijk op multi complexe casuïstiek, waarbij het team een beroep kan doen op jouw expertise.

Naast bovengenoemde taken ga je ook aan slag met projecten, waarbij je actief meedenkt en invloed uitoefent, en zorgt voor een naadloze aansluiting bij de dagelijkse praktijk van de sociaal teams. De verdeling van projecten gebeurt op basis van ieders expertise en beschikbare tijd in de agenda. Een ander belangrijk aandachtsgebied is de doorverwijzing naar de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en de taken van de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling die in de gehele gemeente werkzaam zijn.

Jij en de teamleider vormen een krachtig duo, waarbij jullie naast elkaar staan en samen het team aansturen. Dit zorgt ervoor dat gezinsregisseurs op een passende manier hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. Jullie sterke samenwerking draagt bij aan het succes van het team.

Wat deze functie ook onderscheidend maakt en een enorm pluspunt is, is dat je als gedragswetenschapper toegewijd bent aan één specifiek team. Hierdoor kun je je volledig focussen op dit team, naast je andere taken, wat de efficiëntie bevordert doordat je niet meerdere teams hoeft te adviseren. Daarnaast biedt deze rol de kans om actief deel te nemen aan beleidsvorming. Je kunt bijdragen aan het nemen van beslissingen en het aankaarten van problemen die voortkomen uit de praktijk, waarbij de afdeling beleid samen met jou en je collega’s naar oplossingen zoekt. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Bijvoorbeeld door het creëren van toekomstperspectief voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor 24-32 uur per week ben je als gedragswetenschapper bezig met het:

 • geven van werkbegeleiding aan de jeugd- en volwassen medewerkers binnen de teams;
 • consulteren en adviseren van je collega’s op het gebied van jeugd- en volwassen casussen. Je besteedt daarbij expliciet aandacht aan de veiligheid;
 • analyseren en inhoudelijk toetsen van complexe casuïstiek. Je bent als gedragswetenschapper namens het college gemandateerd in het geval van bijvoorbeeld een bespreking bij de Jeugdbeschermingstafel;
 • bewaken van kwaliteit;
 • leveren van een actieve inhoudelijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van onze afdeling, zoals bijvoorbeeld trainingen en het opstellen van scholingsplannen;
 • leveren van een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van beleid binnen het sociaal domein;
 • waar nodig deelnemen aan gesprekken met ouders, school of zorgaanbieders;
 • vormgeven van het scholingsplan voor de teams en andere afdelingen;
 • screenen van dossiers op criteria van Ernstige Dyslexie als Poortwachter Dyslexie;
 • samen met de teamleider vorm je een duo en stuur je gezamenlijk het sociaal team aan. Ieder vanuit eigen functie en taak.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: