Finance Manager internationale technischeorganisatie – Projob B.V. – Ede

 • Ede

Projob B.V.

Bedrijfsomschrijving

Dit bedrijf omvat een breed portfolio vangeautomatiseerde voetgangers-, industriële en residentiële deuren,docksystemen en hier werken meer dan 300 collega’s aan verkoop,installatie, service en onderhoud van diverse automatische deuren.Of je nu door een automatische deur bent gelopen, in een hotel hebtovernacht, of door de paspoortcontrole bent gegaan, de kans isgroot dat je gebruik hebt gemaakt van één van deze producten ofdiensten. Dankzij deze automatische deuren worden elke dagmiljarden mensen geholpen door zich moeiteloos te bewegen in eenwereld die veiliger en toegankelijker is. Ze zijn hier expert alshet gaat om alle facetten rondom geautomatiseerde deuren, variërendvan mechanische en digitale sloten, cilinders, sleutels, tags totveiligheidsdeuren. Ze bieden betrouwbare huisbeveiliging engeavanceerde biometrische technologie voor diverse sectoren,waaronder bedrijven, overheden, luchthavens, ziekenhuizen, scholenen meer. De organisatie is gebaseerd op drie kernwaarden:Empowerment, Innovatie en Integriteit, wat betekent vrijheid,verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden, opkomen voor hetjuiste en onderlinge steun. Onderdeel hiervan zijn betekent deeluitmaken van een dynamisch team en innovatieve oplossingenontwikkelen die het leven van hun klantenverbeteren.

Functieomschrijving

Ben jij degene die de financiële toekomst naar nieuwehoogtes zal tillen? Word hier de ervaren financiële strateeg diegedreven wordt door innovatieve beleidslijnen en groei. Jouwexpertise zal hier de financiële stabiliteit en groei stimuleren.Neem een cruciale rol in een dynamische omgeving en maak hetverschil. 

Jouw baan alsFinance Manager
Als drijvende krachtachter de financiële strategieën, waarbij je leiding geeft aan definanciële afdeling, ben je ook verantwoordelijk voor hetontwikkelen, evalueren en realiseren van het financiële beleid. Jeanalyseert investeringsopties, stelt gedetailleerde budgetten op envoorziet in tijdige maandelijkse prognoses. Bovendien lever je eencruciale bijdrage aan het optimaliseren van de prestaties doorhelder inzicht te verschaffen in de planning- encontroleprocedures.

Jouwwerkplek
Met jouw bekwaamheid als ervarenprofessional, ben je verantwoordelijk voor de finance afdeling engeef je richting aan het managementteam. Je biedt leiderschap aanje 7 collega’s en draagt bij aan de voortdurende innovatie engroei. Jouw rol is van onschatbare waarde voor het behouden van definanciële stabiliteit en het bevorderen van groei. Je komt hierterecht in een omgeving waarin je kunt groeien, bijdragen en jezelfkunt zijn. Ook staan ze hier bekend om haar innovatieve geest ensuccesvolle werktrajecten, maar je bent hier ook een onderdeel vaneen warme en persoonlijke werkomgeving. Als finance manager ben jeverantwoordelijk voor:

 • opstellen,evalueren en behalen van het financiële beleid.
 • opstellen van financiële rapportages.
 • uitvoeren van investeringsanalyses.
 • opstellen van budgetten.
 • verzorgenvan de tussentijdse maandelijkse forecast naar dedivisie.
 • bieden van inzicht in en monitorenvan de planning- en controlecyclus.
 • samenwerken met managers om financiële acties uit tezetten.
 • nadruk leggen op veiligheid en hetcreëren van een prettige bedrijfscultuur.

Heb je het in je?
Jij bent besluitvaardig, hebt ervaring alscontroller en kunt een team met vertrouwen leiden. Jij wordtenthousiast van het opstellen van budgetten, het monitoren van deplanning- en controlecyclus en het uitvoeren van financiëleanalyses. Jouw rol is van vitaal belang voor onze financiëlegezondheid en het voortbestaan van onze organisatie. Daarnaast hebje ervaring met:

 • het opstellen vanbudgetten en verzorgen van de maandelijkse forecast naar dedivisie.
 • het geven van inzicht in en monitorenvan de plannings- en controlecyclus.
 • hetuitvoeren van financiële rapportages eninvesteringsanalyses.
 • het ontwikkelen vanbusinesscases voor nieuwe initiatieven en verbeteringen vanbestaande bedrijfsprocessen.
 • het kunnen lezenvan de P&L.

Watkrijg je ervoor terug?

 • een salaris tot €120.000,- bruto per jaar obv 40uur.
 • 40 vrije dagen.
 • management bonusregeling.
 • leaseauto.
 • thuiswerkmogelijkheden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: