Beleidsmedewerker – I-recruiting BV – Ede

  • Ede

I-recruiting BV


Vacature Beleidsmedewerker

0,8 fte


Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is een vereniging waarbij de samenwerkende

schoolbesturen binnen de regio zijn aangesloten. In het samenwerkingsverband werken 31 schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen. De bureauorganisatie van het samenwerkingsverband wordt geleid door een directeur-bestuurder.

De wettelijke taken van de vereniging zijn: het opstellen en vaststellen van een ondersteuningsplan, het verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen, het beoordelen en afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen en het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Daarnaast wordt het samenwerkingsverband door de Inspectie voor het Onderwijs beoordeelt op de volgende inhoudelijke punten: is er een dekkend netwerk van voorzieningen? Is er sprake van adequate regionale samenwerking? En: is er sprake van adequate advisering en beoordeling van de toelaatbaarheid? En aanvullend beoordeelt de Inspectie voor het Onderwijs de visie, ambitie en doelen van de vereniging, de uitvoering van de ondersteuning en de kwaliteitscultuur en het gehele proces van evaluatie, verantwoording en dialoog (doelmatige en rechtmatige besteding van middelen).

Voor het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige organisatie, sturing van de ondersteuningsorganisatie van het samenwerkingsverband en het leveren van een proactieve bijdrage aan de (beleids-)ontwikkeling (strategisch en tactisch) van het samenwerkingsverband. Zijn op zoek naar een beleidsmedewerker. 

De functie kent de volgende resultaatgebieden: het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van (strategisch en tactisch) beleid van het samenwerkingsverband, het adviseren van het bestuur op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering, het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van onderwijsbeleid en bedrijfsvoering, het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering, het toezien op de uitvoeren en effecten van geïmplementeerd beleid en instrumentarium op het gebied van onderwijsbeleid en bedrijfsvoering, Het onderhouden van contacten met bestuur, professionals en aangesloten scholen/schoolbesturen zodat effectieve relaties worden bevorderd en een netwerk ontstaat en professionele ontwikkeling.

  • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een opleiding op het gebied van onderwijs, bedrijfsvoering en/of verandermanagement.
  • Beschikt over een brede theoretische kennis van algemeen didactische methoden en technieken, methoden en technieken voor het opzetten van onderwijsplannen en het uitvoeren van onderwijsevaluaties, alsmede vaardigheid in de toepassing ervan.
  • Beschikt over de vaardigheid om inzichten en informatie te vertalen naar beleidsadviezen, onderwijsplannen en rapportages en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties;
  • Beschikt over de vaardigheid om afstemming te realiseren over het opstellen van adviesnota’s en beleidsvoorstellen.
  • Beschikt over vaardigheid in het opzetten, begeleiden, uitvoeren en evalueren van projecten.
  • Heeft inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
  • Heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen met betrekking tot Passend onderwijs in relatie tot de verantwoordelijkheid van het SWV;
  • Heeft inzicht in (overige) relevante wet- en regelgeving.
  • Beschikt over voldoende ICT-vaardigheden.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie in een interessante en maatschappelijk relevante organisatie.

De honorering is schaal 11 van de cao voor Primair Onderwijs.

Een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Informatie en procedure

Voor meer inhoudelijke informatie kunt contact opnemen met Erik Pastors, directeur-bestuurder van het SWV Rijn & Gelderse Vallei, tel. 06-22060197

Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 3 juli 2024. U kunt uw reactie verzenden naar email justine@internetwerving.nl. Hier kunt u ook de functiebeschrijving opvragen.

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd  op maandagochtend 8 juli  2024.

Het opvragen en natrekken van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over de organisatie verwijs ik u naar www.swvrgv.nl

SWV po Rijn & Gelderse Vallei heeft het recruitment proces uitbesteed aan I-recruiting B.V. Dat betekent dat het eerste telefonische contact met I-recruiting zal zijn. Indien u in het functieprofiel past, wordt uw CV (inclusief gespreksverslag) doorgestuurd naar SWV po Rijn & Gelderse Vallei. Zij zullen eventuele vervolggesprekken met u voeren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: