Adviseur / Projectleider Sociaal Domein – Gemeente Ede – Ede

  • Ede

Gemeente Ede

Adviseur / Projectleider Sociaal Domein een echte smaakmaker

Jouw uitdaging is om uitvoeringsmogelijkheden en beleidsvorming in lijn te brengen waarbij je (on)gevraagd adviseert en projectmatig werkt op tactisch niveau. Dé verbinder en onmisbare schakel tussen beleid en uitvoering ben jij! Met natuurlijke flair beweeg je tussen de grenzen van structuren, processen en systemen met oog voor politieke, strategische keuzes en financiële effecten. Signalen vanuit de uitvoering vertaal je naar input voor beleidsontwikkelingen. Je gedegen kennis van de Wmo en Jeugdwet en – in mindere mate – Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt je een stevige sparringpartner en kritisch klankbord voor beleidsregisseurs en afdelingsmanagers. Om beleid te kunnen implementeren overzie je de hele keten waarin je benodigde experts tijdig betrekt. Jeugdhulpregio FoodValley is een belangrijke stakeholder.

Deze integrale adviesfunctie vraagt om het innemen van een onafhankelijke positie. Jij maakt constructief verbinding tussen de beleidsmatige visie op het sociaal domein en de procesmatige kijk op de inrichting en uitvoering van onze organisatie, systemen en backoffice. Met jouw inzicht in de benodigde acties en consequenties kun je in verschillende scenario’s de voor- en nadelen onderbouwen ter besluitvorming. Hierbij adviseer je over uitvoeringsprocessen en zorg je er door een projectmatige aanpak voor dat nieuwe werkwijzen in uitvoering genomen kunnen worden. Je kunt goed prioriteren en structuur aanbrengen, maar behoudt de flexibiliteit en wendbaarheid in je aanpak. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Waar nodig help je met de vertaalslag van de inhoud naar de functionaliteiten en applicaties. Voor 36 uur per week ben je als daadkrachtige Adviseur / Projectleider bezig met het:

  • Implementeren van beleid naar uitvoering en vice versa. Je bewaakt, toetst en verbetert de kwaliteit van de uitvoering in het sociaal domein.
  • Vertalen van abstracte, vastgestelde beleidsdoelen naar een efficiënte uitvoering.
  • Betrekken van alle in- en externe stakeholders op het gebied van beleidsuitvoering, nieuwe wet- en regelgeving, werkprocessen, systemen, procedures en informatievoorziening.
  • Oplossen van knelpunten en aankaarten van verbetermogelijkheden inclusief het aanspreken van/ beleggen bij de juiste verantwoordelijken.
  • Ondersteunen van adviseurs bij complexe situaties in de uitvoering vanuit een coachende rol.
  • Initiëren en participeren in overleggen, kernteams van de afdeling beleid en (project)werkgroepen. Je vervult hierin regelmatig een projectleidersrol.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: