Adviseur inkoop en contractmanagement (jeugdhulpregio FoodValley) – Gemeente Ede – Ede

 • Ede

Gemeente Ede

Adviseur inkoop en contractmanagement, een echte smaakmaker

In de rol van Adviseur Inkoop en Contractmanagement Jeugdwet ben je betrokken bij diverse aspecten van de regionale samenwerking binnen de jeugdhulpregio FoodValley. Je adviseert en informeert over strategische en operationele inkoop- en contractmanagementontwikkelingen, waarbij je een sleutelrol speelt bij het formuleren van een visie op het zorglandschap. Je bent dan ook op de hoogte van de laatste relevante in- en externe ontwikkelingen en weet hier op in te spelen. Je beheert actief de inkoopportfolio Jeugdwet en de regionale inkoop (ten behoeve van de regionale samenwerking) en past dit aan bij wijzigingen van nationale of (boven)regionale (beleids)uitgangspunten. Ook draag je strategische oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van beleid. Daarbij creëer je draagvlak voor inkoopbeleid. Zo geef je de zeven gemeentes van regio FoodValley nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 28 – 36 uur per week ben je als adviseur inkoop en -contractmanagement bezig met het:

 • proactief signaleren van ontwikkelingen in de zorg(inkoop)markt en het vertalen hiervan naar kansen en bedreigingen voor de regionale samenwerking;
 • adviseren over en ontwikkelen van beleid op meerdere samenhangende vakgebieden;
 • adviseren van het regionale bestuur bij bestuurlijke escalaties met zorgaanbieders;
 • fungeren als strategisch contract- en leveranciers manager voor de contractpartijen. Ook fungeer je als strategisch specialist binnen segmenten voor gemeenten over inkoop- en contractmanagement behorende bij de taken van het Knooppunt;
 • begeleiden van de vraagarticulatie en vraagverheldering om te komen tot een goede specificatie van de inkoopbehoefte en dit vertalen naar een inkoopstrategie;
 • opstellen van inkoopstrategieën, inclusief marktbenadering en risicoanalyse, en vertalen van analyses op een toegankelijke wijze voor de regionale samenwerking. Daarbij evalueer je inkoopstrategieën en ontwikkel je verbeterpunten waar nodig;
 • vertegenwoordigen van de jeugdhulpregio FoodValley in landelijke werkgroepen, met name op het gebied van leveranciersmanagement en inkoop. Je ontwikkelt en onderhoudt daarbij een in- en extern relatienetwerk relevant voor je werk;
 • monitoren en inventariseren van de tevredenheid en de kwaliteit over o.a. over de dienstverlening en administratieve processen van inkoop en contractmanagement en het bijsturen waar nodig;
 • regisseren van de inkooptrajecten/wijzigingen in de inkoop, bewaken van de voortgang en kwaliteit, voeren van overleg/onderhandelingen met de (mogelijke) leveranciers;
 • initiëren van projecten, leiding geven aan projectgroepen en het opstellen van projectplannen.
 • Op dit moment doorlopen we het traject voor de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling (GR), zoals aangegeven in de Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast wordt er actief gewerkt aan de verdere ontwikkeling van intergemeentelijke samenwerking. We bevinden ons dan ook in een fase van verandering en vernieuwing.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: